Kontakt


Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne

     A     R     C     U     S

ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz
tel./fax: 52 3251 222, 3251 223
tel. kom.: 506 103 355

J. Małecki - tel. kom. 608 635 370
S. Sujkowski - tel. kom. 606 27 33 55

www.arcus.org.pl

e-mail: biuro@arcus.org.pl

Nr konta: Bank BPH S.A. O/Bydgoszcz
76 1060 0076 0000 3200 0100 1056