Przewodnik po sanktuariach

Kościół św. Józefa na Kahlenbergu

Kahlenberg, to wzgórze o wysokości 484 m n.p.m. Leży na terenie Lasu Wiedeńskiego
w granicach 19 dzielnicy Wiednia. Odegrało bardzo ważną rolę w dziejach XVII-wiecznej Europy, bowiem wiąże się z Odsieczą Wiedeńską z 1683 r. To miejsce stało się sanktuarium Jana III Sobieskiego, wybawcy Wiednia i Europy spod groźby nawały tureckiej.
W 1246 r. osiedli tu Kanonicy Regularni z Klosterneuburg i przez cztery wieki byli właścicielami wzgórza. W 1627 r., w drodze wymiany, przekazano Kahlenberg kamedułom przybyłym z Włoch. W latach 1629 - 1639 wzniesiono kościół św. Józefa i klasztor. W 1643 r. Szwedzi wypędzili zakonników. W lipcu 1683 r. zabudowania spalili Turcy. 11.09.1683 r. armia cesarska dowodzona przez Karola Lotaryńskiego zajęła Kahlenberg i pobliski Leopoldsberg. Przybył tu także król Jan III Sobieski ze swoimi wojskami. Spędził w tym miejscu noc z 11 na 12.09.1683 r. O godzinie czwartej rano 12 września uczestniczył w mszy św. celebrowanej na ruinach kościoła i klasztoru przez legata papieskiego. Tego dnia sprzymierzone wojska chrześcijańskiej Europy, dowodzone przez polskiego króla, stoczyły zwycięską bitwę z wojskami tureckimi. Kameduli powrócili tu 6.11.1693 r. Odbudowę kościoła i klasztoru zakończono w 1734 r. 5.07.1782 r. na skutek kasaty kameduli opuścili Kahlenberg. Kościół i klasztor przeznaczono na cele świeckie. W 1783 r. ponownie poświęcono świątynię i utworzono tu parafię. Kolejna konsekracja, kończąca odbudowę po zniszczeniach z okresu wojen napoleońskich w 1809 r., odbyła się 12.09.1852 r. Kościół
i klasztor pokamedulski stały się z czasem sanktuarium polskiego patriotyzmu. W 1893 r. utworzono Polsko - Austriackie Kahlenberskie Stowarzyszenie Religijne. Na początku XX w. Polacy mieszkający w Wiedniu odnowili kaplicę Aniołów Stróżów, zwaną również kaplicą Sobieskiego. Paulini podarowali kościołowi kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 4.04.1906 r. przekazano kościół św. Józefa polskiemu Zgromadzeniu Zmartwychwstańców. W 1930 r.
w zakrystii pokamedulskiej i przylegającej do niej kaplicy, poświęconej błogosławionemu papieżowi Innocentemu XI i Janowi III Sobieskiemu, urządzono niewielkie muzeum Odsieczy Wiedeńskiej. 13.09.1983 r., w 300. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, Kahlenberg odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II, który w świątyni poświęcił kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej.

Ciekawostki:
Król w drodze do Wiednia odwiedził sanktuaria na Jasnej Górze, w Krakowie i Piekarach Śląskich, wszędzie modląc się przed wizerunkami Maryi. Po zwycięstwie wysłał do papieża chorągiew Mahometa ze słowami: „Veni, vidi, Deus Vincimi" (Przybyłem, ujrzałem, Bóg zwyciężył).

Porządek mszy św. (stan na 03.2010): niedziele i święta: 10:00 (w języku polskim), dni powszednie: 16:00 (w języku polskim lub niemieckim).

Godziny otwarcia: 10:00-12:00 oraz 14:00-16:30.

 

Dane adresowe

Kościół św. Józefa (St. Josefskirche)

Adres: Kahlenberg Strasse 25 , A-1190 Wien, Austria
Tel./fax: +43 1 320 30 29
Website: www.kahlenberg-kirche.at

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer