Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach

Sanktuarium w Wambierzycach, zwane Dolnośląską Jerozolimą, ma swój początek w pierwszych latach XIII w. Według przekazów w 1218 r. Jan z Raszewa odzyskał wzrok modląc się przed figurką Maryi z Dzieciątkiem zawieszonej na lipie. Wieść o cudzie powoduje napływ pielgrzymów. U stóp drzewa wybudowano kamienny ołtarz, kropielnicę i lichtarz (obecnie w bazylice). Przez stulecia co roku przybywało do Wambierzyc ok. 200 tysięcy pątników ze Śląska, Czech, Moraw
i Austrii. Figura Matki Bożej jest umieszczona nad głównym ołtarzem bazyliki. Rzeźba wykonana
z lipowego drewna ma niespełna 30 cm wysokości. Powstała około 1380 r. na Śląsku. Figurka przedstawia całą postać Maryi, która prawą ręką podtrzymuje Dzieciątko, a w lewej trzyma owoc granatu, którego pestki widoczne spod rozchylonej łupinki symbolizują ludzkość. Dzieciątko prawą rączką błogosławi owoc. W lewej ręce Jezus trzyma gołąbka. Maryję okrywa czerwona suknia i spięty pod szyją biały płaszcz. Figurka została koronowana koronami papieskimi 17.08.1980 r. przez prymasów Polski Stefana Wyszyńskiego i Czechosłowacji Franciszka Tomaska.
W 1263 r. na wzgórzu wzniesiono drewniany kościół. W 1512 r. wybudowano murowaną świątynię, która została zrujnowana podczas wojny trzydziestoletniej. W latach 1695 - 1711 powstał renesansowy kościół, który szybko zaczął się walić i został rozebrany w 1714 r. W latach 1715 - 1720 powstała barokowa świątynia, która przetrwała do dziś. W latach 1683 - 1708 wzniesiono Kalwarię. Na przełomie XIX i XX w. w kaplicach ustawiono naturalistyczne polichromowane drewniane figury wykonane przez rzeźbiarzy tyrolskich. Kalwaria składa się z 92 kaplic i kapliczek. Prowadzi do niej 12 bram. Symbolikę Jerozolimy z czasów Chrystusa oddają nazwy geograficzne. Strumień płynący przez wieś nazwano Cedron, a okoliczne wzgórza Syjon, Tabor, Toreb i Synaj.
W 1936 r. papież Pius XI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Od czerwca 2007 r.
w Wambierzycach posługują franciszkanie z prowincji św. Jadwigi Śląskiej.

Ciekawostki:
Na początku XX w. fasadę bazyliki oświetlono 1390 żarówkami.
Z rynku do kościoła prowadzą schody z 1724 r. Ich 57 stopni ma symboliczne znaczenie: 9 (liczba chórów anielskich) + 33 (wiek Chrystusa w chwili ukrzyżowania) + 15 (wiek Maryi w chwili poczęcia Chrystusa).
Najsłynniejsza stacja Kalwarii (nr 57) przedstawia ukrzyżowaną kobietę, co jest nawiązaniem do legendy o Wilgefortis, którą ojciec polecił ukrzyżować, ponieważ nie chciała wyjść za mąż za poganina.
W budynku u podnóża Kalwarii mieści się ruchoma szopka. Tradycje budowy szopek
w Wambierzycach sięgają XVIII w. Obecna pochodzi z drugiej połowy XIX w. Jej twórcą jest Longinus Wittig, ślusarz z zawodu a rzeźbiarz z zamiłowania. Przez 28 lat wyrzeźbił z drewna lipowego ok. 800 postaci, z tego 300 ruchomych. Napęd stanowi dobrze zachowany mechanizm zegara wagowego. Szopka składa się z pięciu scen o tematyce religijnej (Boże Narodzenie, sceny z życia Jezusa, święta Rodzina i sceny Męki Pańskiej) i dwóch przedstawiających pionowy przekrój kopalni węgla kamiennego oraz zabawę ludową.

Porządek mszy św. (stan na 02.2010 r.): niedziele i święta: 7:30, 9:00, 11:00, 12:30 (maj - wrzesień), 18:00, dni powszednie: 7:00, 18:00.

Odpusty: 31 maja, 15 sierpnia, 8 września

 

Dane adresowe

Klasztor Franciszkanów pw. Nawiedzenia NMP

Adres: pl. Najświętszej Marii Panny 11, 57-420 Wambierzyce
Tel.: 74 871 91 70, 74 871 91 95
Fax: 74 871 91 96
Website: www.sanktuarium.wambierzyce.pl

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer