Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia i Matki Jedności jest najważniejszym
na Podlasiu i jednym z ważniejszych w Polsce miejsc oddawania czci Maryi. Podobno w VI w.
abp Augustyn z Canterbury namalował go na prośbę papieża Grzegorza I jako kopię rzeźby z jego prywatnej kaplicy. Sama rzeźba trafiła jako dar papieża do sanktuarium w Guadalupe w Hiszpanii. Ze względu na pochodzenie obraz MB Kodeńskiej nazywany był też MB Gregoriańską lub
MB z Guadalupe.
Według tradycji Mikołaj Sapieha zwany Piusem w czasie choroby odbył pielgrzymkę do Rzymu. Podczas mszy św., odprawianej przez papieża Urbana VIII przed obrazem Matki Bożej Gregoriańskiej, książę cudownie ozdrowiał. Pragnął zabrać obraz, ale spotkał się z odmową. Zdesperowany wykradł go z papieskiej kaplicy i przywiózł go do Kodnia. Nałożono na niego klątwę kościelną. Obraz uroczyście wprowadzono do kaplicy zamkowej 15.09.1631 r. Po ukończeniu budowy kościoła pw. św. Anny przeniesiono go do głównego ołtarza. Przez 3 lata książę Sapieha mógł go oglądać tylko potajemnie. Za szczególne zasługi nuncjusz papieski wstawił sią za nim
u Ojca Świętego. Urban VIII darował mu karę i pozostawił obraz w Kodniu, nałożył jednak pokutę - pielgrzymkę do Rzymu. Książę udał się tam piechotą. Szedł 5 miesięcy. Wzruszony papież obdarował go jeszcze relikwiami świętych. W 1723 r. na obraz nałożono, jako na trzeci w Polsce, korony papieskie. W 1869 r. pozbawiono Kodeń praw miejskich, zlikwidowano parafię rzymsko-katolicką. Cudowny obraz przewieziono w 1875 r. na Jasną Górę, gdzie przebywał 52 lata. Powrócił do Kodnia 3.09.1927 r. W odnowionym kościele przyjęli go Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. 19.05.1973 r. nadano kościołowi pw. św. Anny godność Bazyliki Mniejszej. Świątynia jest budowlą późnorenesansową z barokową fasadą parawanową.

Ciekawostki:
Prymas Hlond przed obrazem MB Kodeńskiej odebrał biret kardynalski. W latach 70-tych XX w. rozpoczęto budowę Kalwarii. W jej skład wchodzi m.in. prawie 100 rzeźb postaci naturalnej wielkości. W 2005 r. powstał ogród Zielny Matki Bożej zwany labiryntem. Ma kształt róży
i jest trzecim tego typu ogrodem w Europie. Sprowadzenie obrazu do Polski przedstawiła Zofia Kossak-Szczucka w książce „Błogosławiona wina".

Porządek mszy św. (stan na 01.2010 r.):
okres letni (1.05. - 31.10.): niedziele: 8:00, 10:30, 12:00, 17:00, dni powszednie: 7:00, 10:30 (specjalnie dla pielgrzymów), 18:00 (po zmianie czasu na zimowy 17:00)
okres zimowy (1.11. - 30.04.): niedziela: 8:00, 10:00, 12:00, 17:00, dni powszednie: 7:00, 17:00 (po zmianie czasu na letni o 18:00).

Odpusty: 26 lipca, 15 sierpnia, 8 września

Dane adresowe

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Adres: ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń
Tel.: 83 375 41 19, 375 41 20
Fax: 83 375 41 92
Website: www.koden.com.pl
E-mail: oblaci@koden.com.pl

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer