Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej

Kalwaria Zebrzydowska to miejsce podwójnego kultu. Kult Męki Pańskiej przejawia się w nabożeństwie dróżek Pana Jezusa i w obchodzie pasyjnym Wielkiego Tygodnia. Od połowy XVII w. ma charakter Misterium Męki Pańskiej ze scenami odprawianymi przy stacjach Drogi Krzyżowej których jest tu 28. Kult maryjny, ściśle związany i uzupełniający się z Męką Chrystusa to nabożeństwa na dróżkach Matki Bożej, Procesja pogrzebu i Triumfu Matki Bożej w sierpniu. Czczony jest też cudowny wizerunek MB Kalwaryjskiej. Znajduje się w bazylice Matki Bożej Anielskiej od 1641 r. Ofiarował go franciszkanom Stanisław Paszkowski po tym, jak na wizerunku pokazały się krwawe łzy. Natychmiast stał się przedmiotem powszechnego kultu. 13.08.1887 r. obraz koronowano. Jest uważany za kopię obrazu MB Myślenickiej, autorstwa nieznanego malarza włoskiego z XVI w.
Sanktuarium należy do najczęściej uczęszczanych polskich miejsc pielgrzymkowych. Na niektóre uroczystości przybywa do 1,5 mln. wiernych. Jest też bardzo interesujące pod względem rozwiązań krajobrazowo-architektonicznych. Składa się z barokowej bazyliki z obrazem MB Kalwaryjskiej, klasztoru i zespołu 42 kościołów i kaplic. Zostało zbudowane na wzór Drogi Krzyżowej Pana Jezusa w Jerozolimie.
Początki sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej dała budowa na górze Żar kościółka pw. Ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, wzorowanego na kościele jerozolimskim (1600-1601). Fundator Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski, w latach 1604-1609 wybudował główny kościół i klasztor, a następnie do 1617 r. wzniósł kilkanaście kaplic. Syn wojewody Jan kontynuował rozbudowę kalwarii. Wnuk Michał rozbudował klasztor (1654-1655) i wybudował (1658-1667) kaplicę MB Kalwaryjskiej. Na przełomie XVII i XVIII w. Magdalena Czartoryska, ostatnia wielka fundatorka, powiększyła kościół. 7.06.1979 r. sanktuarium odwiedził papież Jan Paweł II, który wyniósł Kościół Matki Bożej Anielskiej do rangi Bazyliki Mniejszej. Druga wizyta Ojca Świętego Jana Pawła miała miejsce 19.08.2002 r. 27.05.2006 r. nawiedził sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej papież Benedykt XVI.

Ciekawostki:
W 1609 r. w ołtarzu ustawiono poświęconą przez papieża srebrną figurę MB Anielskiej, którą zakupiono w Loreto w 1590 r. Była ona przedmiotem kultu w pierwszych 40 latach Kalwarii. Pierwszy podręcznik nabożeństwa pasyjnego dla pątników wydano drukiem w 1611 r. Od 1612 r. Stolica Apostolska nadawała Kalwarii wiele praw do udzielania odpustów. Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował MB Kalwaryjskiej złotą różę oraz krzyż z masą perłową.

Porządek mszy św. (stan na 01.2010 r.):
w niedziele i święta 6:00, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 15:00, 17:00, 19:00 (od Niedzieli Palmowej do 30.09.)
dni powszednie 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 12:00, 17:00 (od 30.06. do Niedzieli Palmowej), 19.00 (od Niedzieli Palmowej do 30.09.)
7:00 Msza św. w kościele III Upadku Pana Jezusa

Dane adresowe

Klasztor OO. Bernardynów

Adres: ul. Bernardyńska 46, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
Tel.: 33 876 63 04, 876 54 99, 876 53 01
Fax: 33 876 66 41
Website: www.kalwaria.eu
E-mail: info@kalwaria.eu

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer