Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w La Salette

W sobotę 19.09.1846 r. dwoje dzieci pasło krowy w alpejskiej dolinie Sezia, koło wsi La Salette,
w pobliżu Grenoble we Francji. 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud ukazała się płacząca Matka Boża. Treścią Orędzia z La Salette było wezwanie ludzi do pokuty
i powrotu do Boga, zapowiedź kar Bożych dla grzeszników i obietnica obfitych łask w wypadku nawrócenia. Na miejscu objawienia, położonym ok. 1800 m n.p.m., wytrysnęło, dotychczas wyschnięte, źródło. Płynie ono od dnia objawienia bez przerwy. Melanii, a później Maksymin
z nawróconym ojcem, ustawili krzyże w miejscu objawienia. Wiosną następnego roku pielgrzymi ustawili 14 tradycyjnych stacji drogi krzyżowej, wytyczając drogę, którą przeszła Piękna Pani
po rozmowie z dziećmi. Droga ta istnieje do dzisiaj. Na jej końcu postawiono figurę Maryi wznoszącej się do nieba. W pierwszą rocznicę objawień do La Salette przybyło co najmniej 30 tys. pielgrzymów. W miejscu objawienia ustawiono figury z brązu przedstawiające Matkę Bożą
i pastuszków. 19.09.1851 r. Kościół zatwierdził świadectwo dzieci. W latach 1852 - 1865 wzniesiono w La Salette neoromańską bazylikę. W 1860 r. otwarto hotel dla pielgrzymów. Rocznie przybywa ich tutaj ok. 200 tys. z wielu krajów. La Salette jest obok Lourdes i Fatimy jednym
z najczęściej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych na całym świecie.
Maksymie po pobycie w niższym seminarium i nieudanych próbach dalszej nauki powrócił do rodzinnego Corps. Zmarł 1.03.1875 r. Melanii przebywała przez wiele lat w różnych zgromadzeniach zakonnych Francji, Anglii i Włoch. Zmarła 15.12.1904 r. w Altamura we Włoszech.
W latach 1852 - 1865 wzniesiono w La Salette bazylikę. W 1860 r. otwarto hotel dla pielgrzymów. Rocznie przybywa ich tutaj ok. 200 tys. z wielu krajów.

Ciekawostki:
Znakiem pobożności saletyńskiej jest tzw. krzyż saletyński, który miała na sobie Maryja w chwili objawienia. Biło z niego niezwykłe światło, które zaciekawiło pastuszków. Krzyż przedstawia ukrzyżowanego Chrystusa, któremu towarzyszą: po Jego prawej ręce - obcęgi i po lewej - młotek.
W relikwiarzu bocznego ołtarza bazyliki przechowywany jest fragment kamiennej ławy, na której podczas objawienia przysiadła Piękna Pani. W prezbiterium, pod płytą z czarnego marmuru złożono serce Maksymina. Jego grób znajduje się w pobliskim Cors. Tam również stoją domy rodzinne Maksymina i Melanii.
Księża, którzy pracowali w La Salette, w 1858 r. założyli Zgromadzenie Księży Misjonarzy Matki Boskiej z La Salette. Obecnie pracują w 23 krajach świata, w tym w Polsce, a Siostry Saletynki w czterech.

Sezon pielgrzymkowy trwa od kwietnia do października.

Porządek mszy św. (stan na 03.2010): niedziele i święta: 7:00, 10:15, 11:30, 16:00, dni powszednie: 7:00, 10:45, 16:00.

 

Dane adresowe

Sanktuarium Matki Bożej (Sanctuaire Notre-Dame de la Salette)

Adres: 38 970 La Salette – Fallavaux, France
Tel.: +33 476 30 00 11
Fax: +33 476 30 03 65
Website: www.lasalette.cef.fr
E-mail: infos@lasalette.cef.fr

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer