Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Wadowicach

Figura Matki Bożej Fatimskiej w kościele w Wadowicach jest darem bpa Leirii z Fatimy i kardynała Marii Andrzeja Deskura ofiarowanym w 10. rocznicę cudownego ocalenia papieża. Rzeźbę ustawiono obok ołtarza głównego. Sanktuarium jest miejscem pielgrzymek, szczególnie licznych 13 każdego miesiąca na nabożeństwie fatimskim. Mimo iż sanktuarium jest bardzo młode, to już liczne wota świadczą o wdzięczności za wysłuchane prośby. Figurę Matki Bożej poświęcił
i koronował osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II 14.08.1991 r.
Już w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach 7.06.1979 r. postanowiono wznieść kościół - wotum wdzięczności za dar wyniesienia Wielkiego Wadowiczanina - Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po zamachu na Placu św. Piotra 13.05.1981 r. intencję wotywną rozszerzono o wdzięczność za ocalenie Ojca Świętego. 24.06.1984 r. poświęcono plac pod przyszły kościół. Parafię pw. św. Piotra Apostoła erygowano 29.06.1985 r. W dniu swoich urodzin, 18.05.1988 r., Ojciec Święty poświęcił kamień z Bazyliki św. Piotra, jako kamień węgielny pod nowy kościół. Wmurowano go 9.10.1988 r., w 10-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Świątynię konsekrował 14.08.1991 r., podczas swojej drugiej wizyty
w Wadowicach, papież Jan Paweł II.
Cały czas budowany zespół sakralny św. Piotra Apostoła symbolizuje drogę Jana Pawła II
z Wadowic, przez katedrę na Wawelu na Stolicę Piotrową. Jego elementy to kościół, kaplica, sale katechetyczne, plebania i wolnostojąca dzwonnica. Kościół wzniesiono w stylu postmodernistycznym i symbolicznym. Fasadę kościoła wieńczy łuk przypominający kopułę Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Ciąg arkad tworzy odświętną drogę procesyjną. Trójnawowe wnętrze rozplanowano na planie krzyża łacińskiego. Nawę główna oddziela od bocznych podwójna kolumnada. Ołtarz główny z czerwonego i białego marmuru karraryjskiego ma kształt rzutu poziomego Bazyliki św. Piotra w Rzymie ze złoconym, półkolistym tabernakulum w miejscu konfesji nad grobem św. Piotra. Ścianę ołtarza o wysokości 6 m wieńczy kopia XVI-wiecznego fresku Perugina z Kaplicy Sykstyńskiej. Przedstawia przekazanie przez Chrystusa kluczy św. Piotrowi. Na posadzce zarys eliptycznej kolumnady Berniniego z Placu św. Piotra. Od ołtarza „spływają" dwa pasma czerwonego marmuru symbolizujące strużki krwi. Miejsce zamachu na Ojca Świętego oznaczono tablicą z brązu z datą 13. V. 1981.

Ciekawostki:
Przed kościołem znajduje się spiżowy pomnik Ojca Świętego, dar Watykanu i księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Trzy dzwony o wadze: 3500 kg, 2500 kg i 1700 kg o imionach: św. Piotr, Jan Paweł I, Jan Paweł II ofiarowało w 1985 r. rodzinne miasto papieża Jana Pawła I Vittorio Veneto. W krypcie pod ołtarzem umieszczono grobowiec księdza Michała Pioska - budowniczego
i pierwszego proboszcza. W 2003 r. na wzgórzu za kościołem wybudowano ścieżkę na wzór Golgoty. Ustawiono tam stacje drogi krzyżowej, tablice z Dekalogiem i Ośmioma Błogosławieństwami oraz Krzyż Misyjny - upamiętniający poświęcenie placu pod budowę świątyni.

Porządek mszy św. (stan na 02.2010): niedziele i święta: 6:45, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00, dzień powszedni: 6:30, 7:00, 18:00.

 

Dane adresowe

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Piotra Apostoła

Adres: Al. Matki Bożej Fatimskiej 90, 34-100 Wadowice
Tel.: 33 823 28 88
Tel./fax: 33 873 12 00
Website: www.swpiotr.wadowice.pl
E-mail: t.kasperek@poczta.onet.pl

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer