Przewodnik po sanktuariach

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie

Gietrzwałd stał się miejscem szczególnie nawiedzanym przez pielgrzymów po Objawieniach Matki Bożej z 1877 r. Wydarzenia te miały wielki wpływ na rozwój życia religijnego i świadomość narodową w okresie zaborów, mimo prześladowań księży i wiernych przez władze pruskie. Autentyczność objawień zatwierdzono w 1977 r.
Wizerunek Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej ma formę Madonny Piastunki, podtrzymującej na ręku Dzieciątko Jezus, które prawą ręką błogosławi, a lewą opiera na księdze. Nad koroną Madonny dwaj Aniołowie podtrzymują wstęgę z łacińskim napisem: „Bądź pozdrowiona, Królowo nieba, bądź pozdrowiona, Pani Anielska". Obraz pochodzi z XVI w. Namalowano go farbami olejnymi na płótnie. 10.09.1967 r. na obraz Matki Bożej nałożono korony papieskie. Dokonujący tego aktu ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński był wielkim czcicielem Matki Bożej z Gietrzwałdu.
Pierwszą świątynię pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii wzniesiono w Gietrzwałdzie w XV w. Od razu rozwinął się tu kult Matki Bożej. Kościół wiele razy przebudowywano. W okresie baroku postawiono nowe ołtarze. Obecny kształt krzyża rzymskiego przybrała świątynia po objawieniach. Od 1945 r. kustoszami sanktuarium są kanonicy Regularni Laterańscy z Krakowa. 2.02.1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł Bazyliki Mniejszej.

Ciekawostki:
Do pobłogosławionego przez Matkę Bożą 8.09.1877 r. cudownego źródełka prowadzi wysadzona grabami Aleja Różańcowa, przy której umieszczono 15 kapliczek, co odpowiada liczbie tajemnic różańcowych.
W 1878 r. otwarto w Gietrzwałdzie księgarnię polską. Już w 1910 r. wzniesiono dom pielgrzyma.
Porządek mszy św. :

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:00, 14:00 (od maja do września), 16:00, 18:00
dni powszednie: 7:00 (od 27.06. do 16.09.), 12:00, 18:00

Główna uroczystość odpustowa w pierwszą niedzielę po 8 września (11:00)

 

Dane adresowe

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich

Adres: ul. Klasztorna 1, 11-036 Gietrzwałd
Tel. 89 512 31 02
Fax 89 512 34 06
Website:: http://www.gietrzwald.3c.pl/
E-mail: sanktuarium@3c.pl

Zobacz w interneciePowrót do wyszukiwarki


   

 

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer