Litwa, Estonia, Rosja, Łotwa

Sankt Petersburg - Wenecja Północy

WILNO, SZAWLE, TALLIN, SANKT PETERSBURG, NOWOGRÓD WIELKI, REZEKNE, AGŁONA

Program szczegółowy

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników pielgrzymki. Wyjazd. Przejazd do Wilna. Wieczorny spacer po mieście. Obiadokolacja i nocleg w Wilnie.

DZIEŃ 2

Śniadanie w hotelu. Msza święta w Wilnie. Przejazd do Szawle. Krótkie nawiedzenie Góry Krzyży (Litewska Golgota), gdzie ułożonych jest kilkadziesiąt tysięcy krzyży wotywnych. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Tallina.

DZIEŃ 3

Śniadanie w hotelu. Wizyta w stolicy Estonii - Tallina. Zwiedzanie dolnego i górnego miasta z przewodnikiem miejscowym. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Sankt Petersburga.

DZIEŃ 4

Śniadanie, po którym zwiedzanie Carskiego Sioła - zespołu pałacowo-parkowego carycy Katarzyny ze słynną bursztynową komnatą, następnie Twierdza Pietropawłowska z Soborem św. Piotra i Pawła, w którym znajdują się groby carów, Ławra Aleksandra Newskiego. Rejs statkiem po Newie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5

Śniadanie, po którym zwiedzanie Pałacu Zimowego, w którym znajduje się jedno z największych muzeów świata - Ermitaż (łącznie ok. 2,5 miliona eksponatów zgromadzonych w 1000 salach), Newski Prospekt, Sobór Kazański, katedra św. Izaaka. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6

Śniadanie, po którym zwiedzanie Peterhofu - letniej rezydencji Piotra I, słynącej m.in. z przepięknych fontann i kaskad. W godzinach popołudniowych przejazd do Nowogrodu Wielkiego. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Nowogrodu Wielkiego.

DZIEŃ 7

Śniadanie, po którym zwiedzanie jednego z najstarszych miast Rosji: Sobór Sofijski - najstarsza cerkiew Rosji z XI w. (przepiękny ikonostas oraz słynne drzwi z katedry płockiej). Nocleg i obiadokolacja w okolicach Rezekne.

DZIEŃ 8

Śniadanie. Przejazd do Agłony, gdzie zatrzymamy się przy pięknej barokowej bazylice zwanej "łotewską Częstochową". Msza święta. Popołudniowe zwiedzanie Wilna - Stare Miasto, Cmentarz na Rossie. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Wilna.

DZIEŃ 9

Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. W czasie podróży zatrzymamy się w Studzienicznej, gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne, które odwiedził Papież Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do kraju w 1999 roku. Msza święta. Pożegnalny obiad. Zakończenie pielgrzymki w godzinach wieczornych.

 

pinterest
katalog
katalog
pilgrimages and tours offer